HERALDIC ART - NEWER STOPS TO AMAZE U

Jag heter Thomas Falk och jobbar med Heraldisk konst i digitalt format professionell. Jag satt under ett antal år som ledamot i Svenska Heraldiska Föreningen, men idag är jag engagerad som Ordens Heraldiker i flera Ordenssällskap, samt jobbar heltid med min konst, företag som fokuserar på Ordenssällskap, medaljer, heraldiska vapen m.m.

© Copyright TAXON